• Terasa
  • Tenis
  • Volejbal
  • Futbal / Beach socer
  • Speed bedminton
  • Sauna
  • Ubytovanie
  • Bazen

Novinky

Kompletný cenník

Šport a relax

Tenisové antukové dvorce
Beachvolejbal
Plážový futbal

Speedminton

Sauna


Aqua Beach Orlík

Vstup bazény - dospelí
Vstup bazény - deti do 12r.
Vstup bazény po 16,00 hod
Tobogán - permanentka
Tobogán - jedna jazda

4,50 Eur
4,50 Eur
13 Eur
4,50 Eur

10 Eur5,00 Eur
3,50 Eur
3,50 Eur
3 Eur
0,50 Eur


Ceny za tenis sú stanovené za hodiny.
Ceny sú uvedené vrátane DPH za jednu hodinu.

Požičovňa náradia
Tenisová raketa
Loptička na tenis
Lopta na beachvolejbal
Lopta na plážový futbal

1,70 Eur
0,70 Eur
0,70 Eur
0,70 Eur


Ceny sú uvedené vrátane DPH za jednu hodinu.

Cenník za ubytovanie
Chata Orlík
Trojposteľová izba / pri neobsadenosti celej chaty/
Štvorposteľová izba / pri neobsadenosti celej chaty/
Prístelka

Poplatok za neuvoľnenie izby do 10:00 hod.

84,- Eur
36 Eur
48 Eur
6,50 Eur

6,50 Eur
Za neuvoľnenie chaty /izby/ po 15:00 hod. sa platí jej plná hodnota.
Ceny sú uvedené vrátane DPH za noc.

Platobné podmienky
- Platnosť ponuky je od 1.1.2019 do odvolania.
- Areál si vyhradzuje právo upraviť cenník.
- Všetky ceny sú vrátane DPH.
- Pre skupiny alebo dlhodobé pobyty je možné dohodnúť individuálne zľavy.

Storno podmienky.
Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne alebo elektronicky.
- o viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
- o 29 až 7 dni pred nástupom na pobyt 50 % z ceny ubytovania
- o menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania. V prípade, že hosť nastúpi na pobyt a rozhodol sa tento pobyt z rôznych dôvodov zrušiť, prípadne skrátiť, účtuje sa tiež storno poplatok vo výške 100 % z ceny ubytovania.

Ubytovací poriadok chaty Orlík
Hosť, ktorý si prenajme chatu sa zároveň zaväzuje dodržiavať ubytovací poriadok. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku, vedenie firmy ORLÍK má právo ihneď zrušiť zmluvný pomer.

1. Chatu smú obsadiť a používať len hostia, ktorý ju majú prenajatú a sú prihlásený.
2. Návštevy v chate sú zakázané.
3. Pri ubytovaní je každý hosť povinný predložiť doklad totožnosti /občiansky preukaz, pas/.
4. Hosť je povinný chatu uvoľniť do 11.00 hod posledného dňa ubytovania. V prípade, že hosť neuvolní chatu do 11.00 hod, bude mu započítaná cena za ďalšiu noc.
5. Hosť platí účet pri príchode, pri dlhšom ubytovaní vždy zálohovo na dobu jednotýždňového pobytu. Účty sú splatné pri predložení.
6. Rezervácie sú platné do 20.00 hod, po tejto hodine má prevádzkár právo chatu prenajať
7. Pri každom odchode z chaty je hosť povinný chatu uzamknúť a kľúč starostlivo uschovať. V prípade straty kľúča, sme nútený Vám účtovať vzniknutú škodu vo výške 1.500,-Sk.
8. Psy a iné zvieratá sa nesmú v chate zdržiavať.
9. Fajčenie je povolené len v obývacej časti chaty a terasy. V podkrovných izbách ja fajčenie prísne ZAKÁZANE s bezpečnostných dôvodov.
10. V prenajatej chate sa bez súhlasu prevádzkara nesmie nič meniť, najme nie premiestňovať nábytok.
11.
Hosť má právo používať celú chatu. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou všeobecnej ochrany sa považujú za ničenie majetku chaty a požaduje sa za ne náhrada.
12. V prípade prenajatia iba jednej izby je nájomca povinný v spoločných priestoroch rešpektovať aj iných ubytovaných nakoľko chata sa dá prenajať aj jednotlivo po izbách.
13. V prípade poruchy na zariadení objektu, informujte prevádzkara objektu
14. Žiadame Vás o používanie chaty ako aj celého zariadenia tak, oko keby bol Vašim domovom.
15.
Chatu pred odchodom doporučujeme zamknúť a cennosti uschovať v bezpečí nakoľko prenajímateľ za prípadné straty neručí.
16. Pred odchodom prosíme návštevníkov ,aby vyprázdnili všetky skrinky a chladničku od potravín.
17.
Prípadné reklamácie hláste prevádzkarovi objektu.

Prosíme Vás aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok, pretože my budeme trvať na jeho dodržiavaní. V prípade jeho porušenia budeme žiadať ukončenie pobytu.

Zodpovedná za prevádzku chaty:
Emília Orságová
0907 32 42 62

045 / 5362110
0907 324 262 / 0905 856 907

UbytovanieNaSlovensku.EU

Ubytovanie Zvolen pozýva na vstup do krásneho Zvolenského zámku, prechádzku k Pustému hradu aj poučnú návštevu Lesníckeho a drevárskeho múzea. Ak vás zláka ubytovanie Banská Bystrica, môžete spoznávať historické centrum krajského mesta alebo sa okúpať v areáli Aqualandu. A nezabúdajte, tá najlepšia dovolenka na Slovensku vás očakáva na serveri Ubytovanienaslovensku ;)