• Terasa
  • Tenis
  • Volejbal
  • Futbal / Beach socer
  • Speed bedminton
  • Sauna
  • Ubytovanie
  • Bazen

ORLIK CUP 2013

ORLÍK CUP 2013

11. ročník beach volejbalového turnaja zmiešaných štvoríc

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 
Usporiadateľ:
Športový areál ORLÍK

Termín:
15. jún 2013

Miesto:
Športový areál ORLÍK, Zvolenská priehrada, Zvolen.

Štartovné:
10,- EUR na hráča, platbou na bankový účet usporiadateľa,  hráč obdrží -  hracie tričko s logom turnaja, občerstvenie, nápoj.

Bankový účet:

26930783/7500 ČSOB Zvolen

Var. symbol: telefóne číslo kapitána uvedené pri registrácii

Prezentácia:
15. 6. 2013 do 08.00 hod. v centre akreditácie - Športový areál ORLÍK

Prihlášky:
Výlučne cez registračný formulár na www.orlik-zv.sk v sekcii ORLIK CUP 2013.  

Otvorenie:
15. 6. 2013 o 8.30 hod.

Ukončenie:
15. 6. 2013 cca o 19.00 hod.

Riaditeľ súťaže:
Marek Rojík, 0907 333 076, 0903 359 254

mail: marek.rojikvvolejbalzvolen.sk 

Súťažná a odvolacia komisia:
Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca.
 

Strava:
V areáli k dispozícii.

Ceny:
Víťaz získava putovný pohár ORLÍK CUPu na jeden rok ,v prípade výhry troch ročníkov po sebe pohár zostáva teamu natrvalo, za 1. - 3. medaila, diplom a vecné ceny.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis:
Hrá sa podľa platných pravidiel plážového volejbalu na 3-ch ihriskách.

Lopty:
MIKASA pre plážový volejbal.

Súťažné kategória:
Štvorčlenné družstvo v ktorom má byť minimálne jedna žena  

Systém súťaže:
Určí riaditeľ turnaja po rozlosovaní / pavuk a play off /

Časový rozpis:

XXXXXX

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci pretekári, sa zúčastňujú a súťažia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaží.

                          

       Marek Rojík                                                                        Róbert Orság        

      riaditeľ súťaže                                                           za Športový areál ORLÍK

 

 

045 / 5362110
0907 324 262 / 0905 856 907

UbytovanieNaSlovensku.EU

Ubytovanie Zvolen pozýva na vstup do krásneho Zvolenského zámku, prechádzku k Pustému hradu aj poučnú návštevu Lesníckeho a drevárskeho múzea. Ak vás zláka ubytovanie Banská Bystrica, môžete spoznávať historické centrum krajského mesta alebo sa okúpať v areáli Aqualandu. A nezabúdajte, tá najlepšia dovolenka na Slovensku vás očakáva na serveri Ubytovanienaslovensku ;)